Srila Gurudev’s Vyasa Pooja at Gopalji Mandir France – 6th August 2017